דגם T-600-G

תנור מנהרה על גז תנור מסוע לפיתות תנור גז
3 2 1
     
תנור פיתות ידני תנור תנור פיתות
6 5 4
     
תנור פיתות 10 9
9 8 7